Nyhavna har en attraktiv beliggenhet, der Nidelva møter Trondheimsfjorden, og med gangavstand til Trondheim sentrum. Vi har et mål om å utvikle en åpen og tilgjengelig bydel som skaper tilhørighet for alle. 

Tilrettelagt for framtidas behov

Planleggingen av Nyhavna strekker seg tilbake til 2007 når Bystyret i Trondheim bestilte en kommunedelplan for Nyhavna. Denne forelå i 2016. I 2022 vedtok i tillegg Bystyret et kvalitetsprogram for Nyhavna. Vedtaket av programmet gir tydelige, men fleksible rammer for den videre utviklingen av bydelen. Ambisjonen er at kulturminner, kultur- og maritime næringer, småskala industri, kvalitet i offentlige rom og miljøkrav blir ivaretatt.

Transittkaia

Teamet ledet av arkitektkontoret Cobe er kåret til vinnere av arkitektkonkurransen for Transittkaia.

Les mer

Helhetlig plan for Nyhavna

Omformingen av Nyhavna vil skje over lang tid, men skal allikevel være helhetlig planlagt og gjennomført.  Detaljplanleggingen tar derfor utgangspunkt i overordnede planer som gjelder hele bydelen. Se disse og finn mer informasjon om våre delområder i vårt interaktive kart.

Gå til kart

Nyhavna 2022

Bildet viser de forskjellige områdene med navn. I dag er Nyhavna en industrihavn med store asfaltflater. Omformingen av området er nettopp begynt og er nå på planleggingsstadiet.

En ny sentrumsbydel skal ta form.
By møter fjord, historie møter framtid.

-PARK-

Grønne lunger
møter by og hav

-FOLK-

Et fargerikt
mangfold

-OPPLEVELSER-

Padle, svømme,
klatre, sykle?

-HAV & HAVN-

Historie møter
fremtid

-INNOVASJON-

Fremtidsrettet og
nyskapende

-KUNST & KULTUR-

Skape, utføre
og inspirere