Ta i bruk vårt interaktive kart for å få en oversikt over omformingen Nyhavna står overfor. Fra industri og havnedrift, til en bærekraftig bydel for alle. 

Kommunedelplanen for Nyhavna ble vedtatt i 2016. Planen legger til grunn at Nyhavna skal bli en blå og grønn, tilgjengelig, fleksibel, men robust bydel med identitet og historie. Det ble utarbeidet fire program: For offentlige rom, miljø, kulturnæringer og kulturminner. Disse ble vedtatt i mai 2022 da bystyret vedtok Kvalitetsprogrammet for Nyhavna. Kvalitetsprogrammet gir tydelige, men samtidig fleksible rammer for den videre utviklingen av Nyhavna. Ambisjonen er at kulturminner, kultur- og maritime næringer, småskala industri, kvalitet i offentlige rom og miljøkrav blir ivaretatt.

Klikk på kartet under for å få en oversikt over hva som er planlagt i framtida.

Interaktivt kart – Nyhavna

9 8 1 10 9 8 3 2 1 6 5 7 10 4

Delområde 10 – Transittparken

Delområde 10 ligger helt ute på enden av Transittkaia. Dette området er godt egnet for park med rom for restitusjon, organisert og uorganisert aktivitet for både store og små. Nærheten til fjorden åpner for framtidig benyttelse av vannkanten for boende og besøkende på Nyhavna. 

Delområde 9- Transittkaia

Delområde 9 Transittkaia ligger vestvendt mot Nidelva og er velegnet som boligområde. Boligene her vil være litt tilbaketrukket fra de litt mer urbane og trafikkerte delene av bydelen. Havnepromenaden og ibrukstakelse av Nidelva vil være helt særegent for dette området.

Delområde 8 – Sentrum

Delområde 8, vil sammen med delområde 4 og Kobbes gate fungere som sentrum på Nyhavna. Her er det ønskelig med en urban utnyttelse og åpent for både boliger og næring. Gjennom omformingen av Nyhavna vil det bli lagt til rette for et torg som ivaretar og aktiviserer nærliggende kulturminner. 

Delområde 1 – Brannstasjonen

Delområde 1 ligger helt sør på Nyhavna. Dette området er allerede delvis utbygget med Sentrum Brannstasjon, men har fortsatt stort utbyggingspotensiale. De gjenstående delene av området vil være svært godt egnet for næringsbebyggelse. Dette skyldes blant annet at grensen mot Nordre avlastningsvei kan medføre noen utfordringer for støy.

Områdekartet til Nyhavna tar utgangspunkt i kommuneplanen fra 2016.

Områdekartet deler Nyhavna inn i 10 delområder. Det ligger en helhetlig plan i bunn, men områdene vil bli utviklet på forskjellige tidspunkt, uavhengig av hverandre. Delområdene er ikke nummerert i en bestemt rekkefølge eller viktighetsgrad.

Først ut er Transittkaia som består av delområde 9, deler av 1, 8 og 10. Det er dette området som nå ligger på arkitektenes tegnebrett.

Har du innspill til utformingen av området?

Si din mening ved å fylle ut skjemaet under:

    Nyhavna 2022

    Bildet viser de forskjellige områdene med navn. I dag er Nyhavna en industrihavn med store asfaltflater. Omformingen av området er nettopp begynt og er nå på planleggingsstadiet.