Juryen mener at forslaget til team Cobe viser et helhetlig byplangrep som er visjonært, stedsspesifikt og gjennomførbart. Foruten Cobe består teamet av Topic arkitekter, MOE, og Olav Olsen.

Tre store kvartaler
Vinnerforslaget er inspirert av både den gamle bryggerekka og den nye lager- og industribebyggelsen langs Nidelva. Bygningene er plassert i tre store kvartaler med ulik inndeling av funksjoner og boligtyper. Bebyggelsen danner en silhuett inspirert av landskapets gryteform, med lave høyder i midten og ned mot elvekanten og markante høyder på endene mot nord og mot sør.

Svarer på visjoner og mål
Juryen har lagt vekt på at forslaget svarer på visjoner og mål for Nyhavna. Det danner også et nytenkende, men robust grunnlag for den kommende prosessen med detaljregulering. Vi har derfor kommet fram til at forslaget fra team Cobe samlet sett besvarer oppgaven best, sier juryens leder Siri Hunnes Blakstad på vegne av en enstemmig jury. Hun berømmer også alle de fire teamene som deltok i konkurransen, for kreative og grundige forslag. 

Trykk her for å lese juryrapporten i sin helhet.

Vinner

Team COBE m/Topic Architecture, MOE, Olav Olsen 

Se forslag

De tre andre teamene besto av:

Henning Larsen, Rambøll og Dreiseitl

Ghilardi Hellsten med Grindaker, Veni og Vianova

Schmidt Hammer Lassen med HUS arkitekter, Tredje natur, In’By, Ruth Woods og ViaNova

Fått belyst viktige aspekter
Daglig leder Vegard Nymo Tyldum er glad for at de fire forslagene var veldig ulike.

– Ulikhetene gjør at vi har fått belyst mange viktige aspekter ved Transittkaia som gir oss et rikt grunnlag å fatte beslutninger på. Nå ser vi fram til å starte prosessen med å detaljregulere Transittkaia, noe som er ventet å pågå i ca. 2 år, sier Tyldum.

Gir identitet til bydelen
Byarkitekt i Trondheim, Are Risto Øyaseter, har sittet i juryen. Han mener vinnerforslaget tar et plangrep som er enkelt og tydelig og gir en klar identitet til bydelen basert på både Trondheim og Transittkaia sin historie.

– Forslaget jobber aktivt med kanter og overganger for å etablere gode nabolag, samtidig som det etablerer tydelige steder for rekreasjon som er tiltrekkende for byens befolkning. Det fremstår troverdig at god utforming av gaterom, kantsoner og aktive førsteetasjer kan bidra til en trygg og utadrettet urban bydel, sier Øyaseter.

Nyhavna 2022

Bildet viser de forskjellige områdene med navn. I dag er Nyhavna en industrihavn med store asfaltflater. Omformingen av området er nettopp begynt og er nå på planleggingsstadiet.