Transformasjonen skal omfatte et variert botilbud, store områder for utendørs aktivitet og et kulturelt tilbud som bidrar til å øke livskvaliteten for menneskene på Nyhavna.

Sentrumsbydel ved fjorden

En sentrumsbydel ved vannet, er betegnelsen som ofte brukes for å enkelt forklare framtidas Nyhavna. Området skal gjennom en omfattende transformasjon fra industri og havnedrift til en attraktiv bydel med plass til å bo, jobbe og leve.

Området skal tilrettelegges for myke trafikanter, og personbiltrafikk vil ha lav prioritet i utviklingen, i tråd med ambisjonen om å opprettholde en bilfri sentrumsbydel. Området er i gåavstand fra Trondheim bykjerne og kollektivtransport i alle former er i umiddelbar nærhet.

Et fargerikt mangfold, en sentrumsbydel for alle

Sentrumsbydel med nærhet til fjord og jord

Mulighet for tilgang til ferske og egen dyrkede grønnsaker og urter vil kunne løfte matopplevelser til nye høyder. Med plass og tilretteleggelse vil det være mulig for framtidige serveringssteder og restauranter å servere fersk, kortreist mat av beste kvalitet, både fra fjord og jord.

Framtida i Nyhavnas gater vil helt sikkert by på et mangfold av serveringssteder, spennende opplevelser og aktivitet. Vi ønsker folkeliv i gatene og trygg ferdsel for både store og små.

Nyhavna Utvikling skal i årene fremover skape morgendagens sentrumsbydel, med vekt på foredling av vannkanten, respekt og ivaretakelse av kulturminner, bærekraftig utvikling og tilrettelegging for morgendagens opplevelser, kunst og kultur.

En ny sentrumsbydel skal ta form.
By møter fjord, historie møter framtid.

-PARK-

Grønne lunger
møter by og hav

-FOLK-

Et fargerikt
mangfold

-OPPLEVELSER-

Padle, svømme,
klatre, sykle?

-HAV & HAVN-

Historie møter
fremtid

-INNOVASJON-

Fremtidsrettet og
nyskapende

-KUNST & KULTUR-

Skape, utføre
og inspirere