Foredling og utnyttelse av tilgangen til vannet vil spille en sentral rolle i utviklingen på Nyhavna.

Mangfold på kaikanten

En visjon om en havnepromenade og åpne byrom langs vannkanten skal legge til rette for gode opplevelser langs fjorden og elva for byens befolkning. På framtidas Nyhavna ønsker vi å gi plass til mange. En promenade gjennom område vi bidra til å binde sammen området med både sentrum og Lade.

Nyhavnas plassering og tilgang til kaikanter er svært attraktiv for maritime og marine næringer. Ved å ivareta og foredle områdets stedsspesifikke kvaliteter vil den nye sentrumsbydelen være en berikelse for Trondheim og byens status som landets teknologihovedstad.

Tilrettelagt for
industri, teknologi og
et rikt folkeliv.

En ny sentrumsbydel skal ta form.
By møter fjord, historie møter framtid.

-PARK-

Grønne lunger
møter by og hav

-FOLK-

Et fargerikt
mangfold

-OPPLEVELSER-

Padle, svømme,
klatre, sykle?

-HAV & HAVN-

Historie møter
fremtid

-INNOVASJON-

Fremtidsrettet og
nyskapende

-KUNST & KULTUR-

Skape, utføre
og inspirere