På Nyhavna gjøres det nå klart for en innovativ bydel med plass for utvikling og teknologi. Bærekraftig ressursbruk skal stå i sentrum av utviklingen.

Ambisjonen er å bygge en sentrumsbydel med bærekraftig ressursbruk se Kvalitetsprogrammet. Utviklingen skal ikke føre til økt energibehov, effektbehov eller klimagassutslipp i byen.

Blant annet bør bygningen og energisystemene på Nyhavna samhandle med hverandre, og med omkringliggende energisystem. Vi skal utvikle med god materialutnyttelse og med robuste løsninger som står seg over tid.

Vi ønsker at utviklingen av Nyhavna skal vise vei for hvordan rekreasjon, produksjon, kunnskapsutvikling, næringsliv og byliv kan fungere i samspill. God fysisk utforming og innovative teknologiske løsninger skal ligge til grunn for sameksistens. Næringsutviklingen skal særlig ta hensyn til bo- og bykvalitet og til kulturminnene. Helhetlig, autentisk og visjonær transformasjon er avgjørende.

En ny sentrumsbydel skal ta form.
By møter fjord, historie møter framtid.

-PARK-

Grønne lunger
møter by og hav

-FOLK-

Et fargerikt
mangfold

-OPPLEVELSER-

Padle, svømme,
klatre, sykle?

-HAV & HAVN-

Historie møter
fremtid

-INNOVASJON-

Fremtidsrettet og
nyskapende

-KUNST & KULTUR-

Skape, utføre
og inspirere