Nyhavna Utvikling ønsker å legge til rette for å ivareta det eksisterende miljøet innenfor kunst og kultur, og åpne for at det også i framtida vil prege bydelen.

Kunst- og kultur skal fortsatt prege Nyhavna

Nyhavna har i mange år vært sted for en rekke kunst- og kulturaktører. Et kreativt miljø med et bredt spekter av etablerte og uetablerte aktører innen forskjellige kreative og skapende grener. Arbeidet med å definere hvordan kunst og kultur skal prege området og den nye bydelen starter nå, og vi i Nyhavna Utvikling ønsker og har et mål om at kunst og kultur skal prege bydelen og være synlig, også i framtida.

En bevisst og helhetlig satsing på kunst i de offentlige rommene skal prege Nyhavnas ansikt utad og bidra til å gi bydelen unik identitet.

Et fargerikt og
spennende kunst- og kulturliv, ved fjorden.

Kulturminnene på Nyhavna er av nasjonal og internasjonal interesse. Kulturminnene og bygg fra industrialiseringen av Trondheim fungerer som historiefortellere og identitetsskapere på området. Disse skal derfor fortsette å prege det, og gi nye Nyhavna en solid historisk forankring.

En ny sentrumsbydel skal ta form.
By møter fjord, historie møter framtid.

-PARK-

Grønne lunger
møter by og hav

-FOLK-

Et fargerikt
mangfold

-OPPLEVELSER-

Padle, svømme,
klatre, sykle?

-HAV & HAVN-

Historie møter
fremtid

-INNOVASJON-

Fremtidsrettet og
nyskapende

-KUNST & KULTUR-

Skape, utføre
og inspirere