Framtidas sentrumsbydel på Nyhavna er grønn og blå. En frodig bydel med nærhet til vannet hvor grønne lunger blir en naturlig del av helheten.

Beplantning og parkliv skal være en prioritert faktor gjennom hele transformasjonsprosessen på Nyhavna. Her vil det bli lagt rette for variasjon av parker som binder bydelen sammen, også med omkringliggende områder. Vegetasjon og materialbruk vil gjenspeile stedets egenart.

Mangfoldige grøntarealer med rom for aktivitet for store og små

En ny sentrumsbydel skal ta form.
By møter fjord, historie møter framtid.

-PARK-

Grønne lunger
møter by og hav

-FOLK-

Et fargerikt
mangfold

-OPPLEVELSER-

Padle, svømme,
klatre, sykle?

-HAV & HAVN-

Historie møter
fremtid

-INNOVASJON-

Fremtidsrettet og
nyskapende

-KUNST & KULTUR-

Skape, utføre
og inspirere