Isbading har blitt en trend i Norge. Er du nysgjerrig på badstu-kultur og isbading, og har lyst til å prøve ut dette i trygge rammer i et fellesskap? Vår badstumester Sanni Parkkinen skreddersyr en forsiktig introduksjon denne søndagen der du kan få prøve ut varme og kulde sammen med en liten gruppe likesinnede. Sanni vil fokusere på pust, avspenning og din bevissthet rundt hva som skjer i kroppen når den blir utsatt for varme og kulde.
Alkohol er ikke tillatt, og vi anbefaler ikke arrangementet som en kur for bakrus.

FB-arrangement // billetter

Introduction to exposure to cold water and the heat in the sauna for beginners.
Cold water swimming has become a trend in Norway. Are you curious to try, but want to do it within a secure environment with a coach? Our saunamaster Sanni Parkkinen has made a careful introduction for beginners in a group. The focus will be on breath, relaxation and a consciousness around what happens to the body when you expose it to heat and icy cold water.
Alcohol is not permitted and we do not recommend this event as a cure for a hangover

FB-event // tickets