På Nyhavna skal bedrifter kunne vokse og utvikle seg. Moderne kontorer og fasiliteter skal legge til rette for en sømløs arbeidshverdag hvor bedrifter kan ha fokus på sin kjernevirksomhet.

Et aktivt nærings- og arbeidsliv skapte Nyhavna. Det har gitt området kvaliteter som ingen andre bydeler i Trondheim har. Vi ser for oss at også framtidas arbeidsplasser skal ligge på Nyhavna. Målet er at Nyhavna skal tiltrekke seg nyskapende, småskala industri og kunnskapsmiljø som styrker Trondheim som teknologihovedstad i Norge.

Et fint sted å jobbe

Omformingen av Nyhavna skal legge til rette for at næringer og bedrifter kan videreutvikle sin virksomhet parallelt med at en ny sentrumsbydel vokser fram. Næringsvirksomhet vil tilføre arbeidsplasser, aktivitet og mangfold.

Fleksibel arbeidsplass

Nyhavna Utvikling ønsker å legge til rette for morgendagens arbeidsplasser, hvor bedrifter kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Vi ønsker å tilby lokaler og arealer tilrettelagt for framtidas driftsmåter for et bredt spekter av bedrifter. 

En ny sentrumsbydel skal ta form.
By møter fjord, historie møter framtid.

-PARK-

Grønne lunger
møter by og hav

-FOLK-

Et fargerikt
mangfold

-OPPLEVELSER-

Padle, svømme,
klatre, sykle?

-HAV & HAVN-

Historie møter
fremtid

-INNOVASJON-

Fremtidsrettet og
nyskapende

-KUNST & KULTUR-

Skape, utføre
og inspirere