Nidelvaparken, en ny type park, utvikles med utgangspunkt i den eksisterende elvekanten, og den naturlige beplantningen. En park som lever i pakt med elementene og fjordlandskapets lokalklima – samtidig som den skaper Nyhavnas nye og grønne attraktive elvekant, med mulighet for opphold og aktivitet, samt steder med cafeer og spisesteder. Et område som fremmer en helt egen landskapskarakter og plass til variert bruk året rundt.

Har du innspill til utformingen og aktivitetene som kan skje her?

Si din mening ved å fylle ut skjemaet under:

"*" obligatorisk felt

Please enter a number from 0 to 100.
Var det barn til stede på kreativ stolpejakt?*