Det var et fullspekket program som møtte de fire arkitektteamene, som hadde tatt turen til Trondheim torsdag 11. august. Etter en sommer med mye (eller så og si bare) regn, følte vi oss ekstra heldige som fikk vist frem Nyhavna og områdene rundt i delvis sol.

Over 30 representanter fra de ulike fagområdene teamene består av deltok på oppstartsseminaret. På agendaen for dagen stod blant annet informasjon om Nyhavnas rolle i byutviklingen i Trondheim, samt gjennomgang av både Kommunedelplanen, Kvalitetsprogrammet og konkurranseprogrammet.

Over 30 representanter fra de ulike fagområdene teamene består av deltok på oppstartsseminaret.

Dagen inkluderte også en sykkeltur i og omkring Nyhavna. Dermed fikk aktørene, som i løpet av høsten skal jobbe videre med sine forslag for Nyhavna, tatt områdets særegenhet i øyesyn. De fikk også anledning til å stille spørsmål til Nyhavna Utvikling, som denne dagen var representert ved daglig leder Vegard Tyldum, sivilarkitekt Per Arne Tefre og plansjef Birgitte Strøm Kahrs. 

Gjennom hele befaringen ble det vist stort engasjement og det ble stilt en rekke gode spørsmål fra deltakerne.

Målet med befaringen var å gi teamene et bredt inntrykk av områdets karakter, identitet og tilknytningen til omkringliggende områder. Generelt under slike befaringer vil arkitektene utforske bylandskapet, stemning, utsyn, siktlinjer og særpreg. I tillegg ble deltakerne kjent med topografi, eksisterende bygninger, nabobygg mm. Dette er inntrykk man ofte går glipp av dersom man kun har tilgang på kart og flyfoto.

Trondheims ordfører, Rita Ottervik har tidligere uttalt til Adressa at Nyhavna skal bli en mangfoldig bydel med bred sammensetning av beboere, kultur, service og næring.

Nettopp mangfold, eller snarere forståelse for områdets kompleksitet har vært en viktig del av evalueringen av innsendte søknader. Arkitektur og landskapsarkitektur har vært viktige evalueringskriterier. I tillegg har sammensatt kompetanse innen bærekraft, energi og mobilitet blitt vektlagt.

Vi er trygge på at alle teamene som er valgt ut både innehar den sammensatte kompetansen som er nødvendig, og har den erfaringen som kreves for å utarbeide videre forslag for transformasjonen.

Nyhavna Utvikling ønsker å takke alle for godt oppmøte og engasjement. Vi er meget spente på fortsettelsen, og er svært ydmyke med tanke på den videre jobben teamene nå vil legge ned frem til innlevering og presentasjon av det ferdige prosjektet.

Representanter fra alle de fire arkitektteamene var til stede på befaringen på Nyhavna.
Et solid oppmøte av folk sørget for mange interessante og gode spørsmål og godt engasjement under befaringen på området.