Hun er ansatt som plansjef og har svært god erfaring fra tidligere roller som byplanlegger hos Trondheim Kommune og byplanlegger i både Norconsult AS og Asplan Viak AS.

Birgitte har en master i arkitektur fra NTNU, og hennes erfaring om kompetanse er høyt verdsatt. Birgitte vil inneha en sentral rolle i den omfattende transformasjonen som Nyhavna skal gjennom i årene som kommer. Birgitte har første arbeidsdag 1. september.

Nyhavna Utvikling er i vekst, og det skal bli godt å få Birgitte på plass i hennes nye jobb som plansjef.