I samarbeid med alle gode krefter står Nyhavna Utvikling på for at Nyhavna skal bli en attraktiv og bærekraftig bydel med teknologi, kulturminner og nærhet til vannet som identitetsbærere.

Nyhavna Utvikling AS ble stiftet i mars 2021 med det formål å utvikle og gradvis legge til rette for omforming og fornyelse av tidligere havneeiendommer i Trondheim Kommune. Dette gjelder store deler av eiendommene innenfor kommunedelplan Nyhavna og eiendommer på Vestre kanalhavn vest for Trondheim sentralstasjon. Selskapet eies av Trondheim kommune med 67% og Trondheim Havn med 33%.

Ambisjonene er store. Vi skal legge til rette for det som kommer. Samtidig skal vi foredle og ta vare på historien og ta hensyn til det som allerede er her. For å kunne utføre oppdraget eierne har gitt oss, er vi avhengige av et godt og tillitsfullt samarbeid med svært mange.

Vi skal skape verdier for byen vår. Med ny infrastruktur skal vi gjøre Nidelva, fjorden og havnebassenget tilgjengelig for folk. Vi skal legge til rette for at Nyhavna får attraktive, offentlig tilgjengelige rom og parker, et spennende kunst- og kulturtilbud og et variert næringsliv, med blant annet teknologi og havromsforskning. Løsningene skal ha høy kvalitet og gjøre Nyhavna til den bærekraftige, blå og grønne sentrumsbydelen alle i Trondheim kan være stolte av.

Nyhavna Utvikling skal først og fremst drive med eiendomsutvikling, både bolig- og næringsområder. I tillegg skal vi leie ut og drifte eiendom. Vi skal være en ansvarlig utvikler, forvalter og eier som er seg sin rolle bevisst, og som legger bærekraft til grunn i alle deler av virksomheten.

Lurer du på noe, eller ønsker å komme i kontakt med oss i Nyhavna Utvikling? Ta kontakt her.

Styret

Styret i Nyhavna Utvikling AS:

Johan Arnt Vatnan
Styreleder

Liv Malvik
Styremedlem

Kjell Døvle Kalland
Styremedlem

Merete Kvidal
Nestleder

Knut Thomas Kusslid
Styremedlem

Siri Hunnes Blakstad
Styremedlem