Vår visjon handler både om å foredle og fornye området. Ved å kombinere historie med en fremtidsrettet visjon, skal vi skape nytt liv på Nyhavna.

Nyhavna er en av Trondheims mest sentrale havne-, lager- og industriområder. Nå er området helt i startfasen i en langvarig transformasjonsprosess, med mål om å skape en attraktiv og bærekraftig sentrumsbydel, ved vannet.

Området har en unik kombinasjon av naturgitte og kulturhistoriske kvaliteter som skal skape morgendagens sentrumsbydel.