Framtidig hovedadkomst fra sør for gående og syklende vil være via den framtidige broen over Rosenborgbassenget til Nedre Elvehavn, som vil koble Elveparken til Trondheim sentralstasjon og resten av byen via Blomsterbrua. Strekningen under Nidelv Bru og Pirbrua er i dag lite attraktivt, og området bør aktiviseres og opparbeides, slik at Elveparken starter nærmest mulig Nedre Elvehavn.

Området ved og under broene inngår både i «Infranatur» og «Nidelvaparken», og er godt egnet for programmering med ulike aktiviteter, for eksempel med lek- og idrettsaktivitet for ulike aldersgrupper. Aktivitetene vil også kunne knyttes direkte mot brannstasjonen som f.eks. kan trene og spise ute, og ha åpent hus hvor barn og ungdommer kan komme å se på utstyret. I tillegg til en bevist aktivisering av området vil det her være viktig med sammenhengende utforming av landskap og tursti, samt god belysning.

Har du innspill til utformingen og aktivitetene som kan skje her?

Si din mening ved å fylle ut skjemaet under:

"*" obligatorisk felt

Please enter a number from 0 to 100.
Var det barn til stede på kreativ stolpejakt?*