Skibnes Arkitekter har gjennomført en mulighetsstudie for hvordan bygningen kan rehabiliteres, ombygges og istandsettes med ny bruk.

Aktiviteter som inviterer hele byen inn
Bygningen ble reist i 1941—1942 som vask- og garderobebygg. Senere ble den tatt i bruk som snekkerverksted. Bygningen har antikvarisk verdi C og inngår i Nyhavnas kulturhistoriske bygningsmiljøet fra 2. verdenskrig.

I senere tid er et skur, nr. 53B, lagt til den historiske bygningskroppen. Skuret er en enkel stålplatekledd, uisolert lagerdel forbundet med Strandveien 100 på vestsida, mot kaia. Strandveikaia er i kvalitetsprogrammet utpekt som et naturlig sted for områdemodning, byliv og opp- arbeidelse av offentlig rom som løfter fram kulturminnene. Med dette som utgangspunkt bør Strandveikaia fylles med aktiviteter som inviterer hele byen inn. Flere bygninger kan aktiviseres på kort sikt, og kvalitetsprogrammet åpner for at dette skal kunne skje uten at området er detaljregulert.

Tilgjengelighet og synlighet
Kvalitetsprogrammet peker særskilt på Strandveien 100 som en bygning som kan istandsettes tidlig.
Nyhavna Utvikling har derfor satt i gang en prosess for å få sette i stand bygningen til en kombinasjon av utadrettede funksjoner og kontorlokaler. Vi ser for oss å etablere vår egen bylab i bygningen, hvor vi kan invitere til dialog og orientering om utviklingen av Nyhavna. Det vil gjøre oss synlige og lett tilgjengelige for besøkende.

Mulighetsstudie
Fem arkitektkontor ble høsten 2022 invitert til å gi tilbud på å utarbeide en mulighetsstudie for hvordan bygningen kan rehabiliteres, ombygges og istandsettes med ny bruk. Skibnes arkitekter ble valgt og leverte før jul 2022 en studie som viser to alternativer til istandsetting. Byarkitekt, landskapsarkitekt, brann-rådgiver og bygningsfysiker deltok i arbeidet med studien. Løsningene viser en tilbakeføring til opprinnelig uttrykk, med slemmet, lys fasade og innsetting av opprinnelige vinduer som i dag er tettet igjen. Stålkonstruksjon på skur 53B beholdes i det ene alternativet. Det andre alternativet er å erstatte skur 53B med et moderne tilbygg, i kontrast til teglbygningen.

Se hele mulighetsstudien

Har du innspill til utformingen av området?

Si din mening ved å fylle ut skjemaet under:

    Nyhavna 2022

    Bildet viser de forskjellige områdene med navn. I dag er Nyhavna en industrihavn med store asfaltflater. Omformingen av området er nettopp begynt og er nå på planleggingsstadiet.