Invitasjon til workshop: Hvordan vil bomiljøet på Transittkaia se ut i fremtiden? Formverk skal på oppdrag av Nyhavna Utvikling arbeide med å finne svar på dette sammen med engasjerte borgere.

Aktuelle tema vil være:
Hvilke kvaliteter gir det å bo tett og nært naboene, med fokus på fellesskap og deling?
Hvordan kan bydelens tilbud forbedre hverdagen din?
Hvordan vil du helst bo, og hva slags boligform interesserer deg og dine nærmeste?
Hvilke kvaliteter forventer du av nærmiljøet for å øke gleden ved å bo der? 

Hva venter deg på workshopen?   

  • Inspirerende presentasjoner fra arkitektene 
  • Utforskning og samtaler i mindre grupper om temaer som: nullutslippsbydel, fellesskap, deling og bilfritt bomiljø
  • Mulighet til å komme med ditt eget syn på fremtidens bomiljø på Nyhavna, Transittkaia, og alt hva det bør innebære
     

Når:  
Torsdag 29. februar, kl 18-20 

Sted: 
Workshopen avholdes på Nyhavna, Kobbes gate 2, 7042 Trondheim

Meld deg på her

NB! Begrenset antall plasser. Det vil bli sendt ut en bekreftelse til de påmeldte.