Nyhavna skal omformes fra en aktiv industrihavn til en attraktiv og bærekraftig bydel. Grønne parker, nye torg, Nidelva og Trondheimsfjorden skal sette sitt preg på bydelen.

En aktiv bydel

Omformingen skal åpne området for at folk kan ferdes på gater, i grønne lunger og ved vannet. Med ny infrastruktur skal vi gjøre Nidelva, Trondheimsfjorden og havnebassenget tilgjengelig for folk. Her blir det plass til både organisert og uorganisert aktivitet. Fra å være et sted du går forbi eller gjennom, skal Nyhavna bli en levende bydel hvor folk kan møtes.

En helhetlig sentrumsbydel

Nyhavna blir en mangfoldig bydel med gjennomtenkte løsninger. Enten du bor eller jobber her eller er på besøk, skal du oppleve alle tilbud som deler av en planlagt helhet godt knyttet til resten av byen. Her blir det kort vei til det meste. Mange slags arbeidsplasser, boliger og kulturaktiviteter skal sammen gjøre Nyhavna til den bærekraftige, blå og grønne sentrumsbydelene alle i Trondheim kan være stolte av.

En autentisk sentrumsbydel

Når vi omformer Nyhavna, skal vi passe på at området ikke mister sin sjel. Nyhavna skal fortsatt være ujålete og til å kjenne igjen. Samtidig med at vi legger til rette for det som kommer, skal vi løfte fram historien og ta hensyn til det som allerede er her. Synlige og lett tilgjengelige kulturminner skal gi den nye sentrumsbydelen forankring og identitet.

En nyskapende bydel

Nyhavna skal tilføre Trondheim noe nytt. Her i vannkanten skal den reise seg, den framtidsrettede sentrumsbydelen som Trondheim trenger: Gode nabolag der det er lett å leve miljøvennlig, et aktivt kulturliv og nyskapende næring, småskala industri og kunnskapsmiljø som styrker Trondheim som teknologihovedstaden i Norge. Kommende generasjoner trondhjemmere vil møtes og trives på Nyhavna. 

Har du innspill til utformingen av området?

Si din mening ved å fylle ut skjemaet under:

  Hendelser på Nyhavna

  En ny sentrumsbydel skal ta form.
  By møter fjord, historie møter framtid.

  -PARK-

  Grønne lunger
  møter by og hav

  -FOLK-

  Et fargerikt
  mangfold

  -OPPLEVELSER-

  Padle, svømme,
  klatre, sykle?

  -HAV & HAVN-

  Historie møter
  fremtid

  -INNOVASJON-

  Fremtidsrettet og
  nyskapende

  -KUNST & KULTUR-

  Skape, utføre
  og inspirere