Her kan du se relevante dokumenter.

Digital undersøkelse om utviklingen av Nyhavna

Våren 2023 ble det gjennomført en digital undersøkelse rettet mot byens befolkning, naboer og andre sentrale aktører. Hensikten var å få en bedre forståelse for hvordan de opplever området og byen i dag, deres bruk og behov, samt deres fremtidsinteresser. Dokumentet fremlegger resultatene fra undersøkelsen for utviklingen av Transittkaia.

Se digital undersøkelse

Medvirkningsplan – Transittkaia

Medvirkningsplanen trekker de overordnende linjene for medvirkning i prosessen frem mot omformingen av Transittkaia. Planen legger opp til to parallelle løp med planprosessen på den ene siden og en plan for å aktivere, engasjere og gi liv til området på den andre siden. 

Se medvirkningsplan

Årsrapport 2022

Vårt viktigste prosjekt i 2022 var arbeidet med vestre del av Nyhavna, Transittkaia. Det resulterte i valg av arkitektforslag som nå legges til grunn for en detaljregulering av delområdet.  

Les årsrapporten 2022

Bærekraftstrategi

Strategien prioriterer bærekraft innenfor de områdene som gir størst effekt: Områder der vår innsats har størst påvirkning, og der vi effektivt kan bidra til bærekraftig utvikling. 

Strategien prioriterer bærekraft innenfor de områdene som gir størst effekt: Områder der vår innsats har størst påvirkning, og der vi effektivt kan bidra til bærekraftig utvikling. 

Last ned hele strategien

Juryrapport

Vinnerforslaget til Transittkaia er inspirert av både den gamle bryggerekka og den nye lager- og industribebyggelsen langs Nidelva.  Juryen har lagt vekt på at forslaget svarer på visjoner og mål for Nyhavna. 

Les juryrapporten

Nyhavna 2022

Bildet viser de forskjellige områdene med navn. I dag er Nyhavna en industrihavn med store asfaltflater. Omformingen av området er nettopp begynt og er nå på planleggingsstadiet.