Styret i Nyhavna Utvikling AS har ansatt Erik Erlien (53) som ny daglig leder. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS. Erlien begynner i den nye stillingen 1. mars 2024.

– Styret i Nyhavna Utvikling er svært fornøyd med at Erik Erlien har takket ja til å lede transformasjonen av Nyhavna til en ny fremtidsrettet bydel, sier styreleder Johan Arnt Vatnan. 

– Med Erik får selskapet er svært erfaren toppleder som kjenner næringen, har jobbet mye med bærekraft og har erfaring fra prosesser mot offentlig eierskap. 

Før han overtok som daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning, var Erlien økonomidirektør i Polaris Media AS. Han har også vært økonomidirektør i Retura og økonomisjef i NTNU. 

– Nyhavna er antakelig det mest spennende eiendomsutviklingsprosjektet her i landet de neste årene. Å få jobbe med å utvikle, utbygge og forvalte dette er en fantastisk spennende utfordring, mener Erlien.

Ambisjonen til den nye daglige lederen er å komme i gang med utbygging på Nyhavna så fort som mulig, innenfor rammene av gode prosesser som allerede er i gang.

– Men aller først vil jeg bli enda bedre kjent med prosjektet og alle aktørene som er en del av utviklingen og utbyggingen på Nyhavna, sier Erlien. 

I påvente av at den nye daglige lederen er på plass, har styret i Nyhavna Utvikling hentet inn Erik Spilsberg fra Rambøll som interimleder i selskapet for å ivareta utvikling og daglig drift. Erik er sivilingeniør og har omfattende erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, samferdsel og forretningsutvikling. 

Nyhavna Utvikling AS ble etablert i januar 2021 og eies av Trondheim Kommune og Trondheim Havn IKS. Gjennom utvikling, utleie og drift av eiendom skal selskapet stå for omformingen av Nyhavna fra industri og havnedrift til en bærekraftig sentrumsbydel for alle. Eierne har bestemt at selskapet skal følge forretningsmessige prinsipper og skape langsiktige verdier for byen og havna.  

Johan Arnt Vatnan, styreleder i Nyhavna Utvikling AS.
Erik Erlien tiltrer stillingen som daglig leder i Nyhavna Utvikling AS 1. mars 2024. 


Kontakt
Johan Arnt Vatnan, styreleder i Nyhavna Utvikling AS        T: 922 51 113
Erik Erlien, nyansatt daglig leder i Nyhavna Utvikling AS    T: 952 63 928